علم و مال

404 Not Found

404 Not Found


nginx/1.10.3
علم و مال

مرا به تجربه معلوم گشت در آخر کار       *      که قدر مرد به علم است و قدر علم به مال

موضوع انشاء  : علم بهتر است یا ثروت ؟ :  در تاریخ آموزش عمومی ایران در قرن گذشته بر کسی پوشیده نیست. ادامه مطلب