تاریخچه اولین موزه شخصی در استان کردستان ایران

download دانلود

تاریخچه اولین موزه شخصی در کردستان ایران

سید محمد فواد   ابراهیمی

مدرس باز نشسته ریاضیات و کامپیوتر دانشگاه فرهنگیان سنندج

۱/۷/۱۳۹۱شمسی (۲۲/۹/۲۰۱۲میلادی )

  ادامه مطلب

تاریخچه انجمن ریاضی استان کردستان ایران

 دانلود           download

تاریخچه انجمن ریاضی استان کردستان

سید محمد فواد   ابراهیمی

مدرس ریاضیات و کامپیوتر مراکز تربیت معلم سنندج

خرداد ۱۳۸۲  شمسی

ادامه مطلب

کتابخانه شخصی و بایگانی اسناد علمی

 دانلود      download

کتابخانه شخصی و بایگانی اسناد علمی فواد

سید محمد فواد   ابراهیمی

مدرس باز نشسته ریاضیات و کامپیوتر دانشگاه فرهنگیان سنندج

زمستان  ۱۳۹۴  شمسی  

ادامه مطلب