هادی رضوانفر هنرمندی علم دوست

404 Not Found

404 Not Found


nginx/1.10.3
دانلود     
    download

خانواده مرحوم هادی رضوانفر دسته جمعی از موزه شخصی فواد در محله چهار باغ سنندج یعنی اولین موزه شخصی در استان کردستان ایران بازدید بعمل آوردند ، وتعداد سه تابلو از خوشنویسی آن شادروان را به موزه اهداء نمودند. لازم به یادآوری است که تابلو موزه شخصی فواد توسط مرحوم رضوانفر تهیه گردید.