حاج میزا علینقی خان شریعتی میاوران پدربزرگ (مادری) سید محمد فواد ابراهیمی

پدر بزرگ مادری  سید محمد فواد ابراهیمی  مدرس ریاضیات و کامپیوتر  دانشگاه فرهنگیان سنندج

۲۵ / اسفند / ۲ ۱۳۹ شمسی
حاج میرزا علینقی خان شریعتی میاوران پدربزرگ (مادری)سید محمد فواد ابراهیمی
زمانی به وجود و اقتدار مردی شجاع و با هوش و پر انرژی و با قدرت بدنی زیاد و روحی بسیار متعالی با گستره‌ی زندگی وسیع در زمینه‌ی کشاورزی و دام‌پروری در مرتفع‌ترین روستای شهرستان سنندج پی بردمکه یکی از دائی‌هایم به همراه چند مرد کارگر مزرعه، سوار بر اسب‌ها به محل زندگی ما می‌آمد و مادرم را با بچه‌هایش سوار نموده و به روستایکوهستانی و با صفایمرتفع و ئیلاقی میاوران ( میانگروران ) برای دیدار خانواده‌اش می‌برد. ادامه مطلب