هادی رضوانفر هنرمندی علم دوست

دانلود         download

خانواده مرحوم هادی رضوانفر دسته جمعی از موزه شخصی فواد در محله چهار باغ سنندج یعنی اولین موزه شخصی در استان کردستان ایران بازدید بعمل آوردند ، وتعداد سه تابلو از خوشنویسی آن شادروان را به موزه اهداء نمودند. لازم به یادآوری است که تابلو موزه شخصی فواد توسط مرحوم رضوانفر تهیه گردید.

پاسخ دهید