هادی رضوانفر هنرمندی علم دوست

thesis vs dissertation meaning romeo and juliet essay act 1 scene 3 of-central-florida-essay business thesis theme expository essay on identity and belonging college papers for purchase paper mills essay a very old man with enormous wings critical essays our beautiful planet earth essay sample essays for military academies learning to write essays faster دانلود         download

خانواده مرحوم هادی رضوانفر دسته جمعی از موزه شخصی فواد در محله چهار باغ سنندج یعنی اولین موزه شخصی در استان کردستان ایران بازدید بعمل آوردند ، وتعداد سه تابلو از خوشنویسی آن شادروان را به موزه اهداء نمودند. لازم به یادآوری است که تابلو موزه شخصی فواد توسط مرحوم رضوانفر تهیه گردید.

پاسخ دهید