یک دیدگاه برای ”نمونه سئوال

  1. با عرض سلام ، یک سوال : ۳ دانش آموز به مغازه ای مراجعه می کنند. آنها جمعا ۳۰ تومان به صاحب مغازه می دهند ، او ۵ تومان به شاگرد خود می دهد که به آنها پس دهد، شاگرد ۲ تومان از آن را برای خود برداشته مابقی را به دانش آموزان پس می دهد.
    هرکدام از دانش آموزان ۹ تومان پرداخت کرده اند.
    ۳×۹=۲+۲۷(پولی که شاگرد بر می دارد) =۲۹ ≠۳۰
    اختلاف یک تومانی ناشی از چیست؟ (آن یک تومان را چه شده است)

  2. سلام – شما دو مسئله ی جدا ازهم را مخلوط کرده ، یعنی ازویژگی اشتراکی دو مسئله استفاده کرده وآنهارا ادغام و بعنوان یک مسئله ارائه داده اید، وآن نتیجه غلط حاصل شده است ! مسئله اول: سه دانش آموز با خرید ۲۵ تومانی ۳۰ تومان پرداخت کرده ومی باید ۵ تومان پس بگیرند .که از دانش آموزان سال اول دبستان پرسیده میشود که چقدر پول از طرف مغازه دارباید پس داده شود ؟ مسئله دوم: از۵ تومان باقیمانده در خرید ۲ تومان شاگردانه به شاگرد مغازه داده شده ، چقدرپول به جیب دانش آموان برمی گردد؟ آشکاراست که ۳ تومان و هر کدام یک توانش را بر می دارند . تا اینجا دو مسئله ی تفریق مطرح و حل شدند . ودانش آموزان می دانند که ۲۵ تومان از مغازه خرید کرده اند و ۲ تومان نیز شاگردانه داده اند ، لذا مجموعا ۲۵+ ۲ = ۲۷ توان از ۳۰ تومان آنها کم شده است . واز ۳تومان باقیمانده هر کدام یک تومانش را برداشتند . آشکارا هیچ ابهامی وجود ندارد . آنها در دو اقدام جداگانه ۲۷ تومان از دست داده اند ، یعنی نفری ۹ تومان پرداخته اند و برای هرنفر یک تومان مانده ، کاملا روشن است قبلا نفری ۱۰ تومان داده که رویهم ۳۰ تومان شده و برای خرید اقدام نموده اند .از این جورمغلطه ها فراوان است ، که بیشتربرای تفریح واذیت کردن دیگران فراهم شده ،و ارزش علمی ندارند. والسلام – توصیه می کنم ریاضیات را درست و اصولی همچنانکه هست یاد بگیرید و آموزش دهید . سید محمد فواد ابراهیمی سنندج ۱۵/۱۱/۱۳۹۱

  3. خیلی ممنون بابت توضیحات کاملتان، به امید روزیکه ریاضی در کردستان چون سرنچک آسان شود

پاسخ دهید