ندای دل فواد

essay on time management-an art children today are not encouraged to use their imaginations essay where can i write an essay online for free kkk research papers free thesis of civil engineering students bill gates millenium scholarship essay questions personal qualities essay

ندای دل فواد

در جمعم و تنهایم، کس نشنود صدایم

عاشقم و شیدایم، شاهد من خدایم

گاهی روم به افلاک، به هرجا سرکشانم

گاهی حیران و سرمست، له شده زیر پایم

آگاهی چو فزون شد، ناکامی من بیشتر

درمعنی این جهان، مانده و بی صدایم

هر چند راز هستی، برکس عیان نباشد

بهر شناخت معنی، شاهین تیز پایم

منم فواد دوران، شاهکار آفرینش

برای دید معشوق، همواره در جفایم

 

 

 

دیشب من و دل، باهم قراری داشتیم

نهال دوستی را، بهر عمری کاشتیم

آموزش زمن و، پرورش کار دل شد

بهر تربیتش،کورس رقابت گذاشتیم

ناگهان باد خزان، در کندن آن همزمان

صبح ازآن بزم محبت، یک خیالی داشتیم